องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด


แผนที่ ดาวเทียม

login/logout

ประชาสัมพันธ์ EIT

ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
และผู้ที่มาติดต่อราชการหรือรับบริการงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่ คลิ๊ก
ได้ที่ คลิ๊กhttps://itas.nacc.go.th/go/eit/dfss3p https://itas.nacc.go.th/go/eit/dfss3p

โครงการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.อาจสามารถ

อ่านเพิ่มเติม: โครงการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.อาจสามารถ

โครงการให้ความรู้ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2561

อ่านเพิ่มเติม: โครงการให้ความรู้ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2561

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม: สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ระบบเว็บ หลายภาษา

สถิติ ผู้เข้าใช้งาน

980862
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งปี
27
35
153
980575
62
1921
980862

Your IP: 3.236.98.25
Server Time: 2020-07-02 18:11:34

สภาพอากาศ วันนี้

กระดานสนทนา ล่าสุด

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต่างๆ

หนังสือราชการ สถ.

ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น kpi สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ. ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบราชการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท. คุณภาพชีวิตท้องถิ่น การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas  ระบบอัตรากำลัง อปท.